Publications/Publikationer

Books/Böcker


Alla monster måste dö (2011)

You Told Me – verkberättelser och videoessäer/video essays and works stories (2010)

Innanför cirkeln (2005)

Orienterarsjukan (2001)

Artist books

Other books


Publicerade artiklar och essäer (i urval) /Published articles/essays/text works


”Om det gulliga”, Ett lysande namn

”Svensk textkonst” i Samtidskonst för vanligt folk, red. Mathias Jansson, Sveriges Konstföreningar 2013

”Titos lustgård”, Granta nr 2, 2013 (tillsammans med Fredrik Ekman)

Collected articles for Cabinet Magazine


“Paradise found”, in The Cabinet 10t years Anniversary Book, New York 2012

Det hände sig / It Happened”, in Thomas Elovsson, catalogue, Roger Björkholmen Gallery 2011

“You Told Me”, Journal of Artistic Research, No 10, Summer 2011

“The Barbieri Palace”, in Hyun-Jin Kwak; The Island – a study of a collectors mind, Revolver Publishing 2011

Magnus Bärtås & Fredrik Ekman, ”Strålverk – japansk kultur är besatt av det radioaktiva hotet”, Aftonbladet 24/3 2011

“Work stories”, What is to be said

“Work stories”, Art Monitor No 8 2010

“Hägrar mot elefanter”, OEI NO 48, 49, 50 2010

”Kumiko, Johnnie Walker & The Cute”, in Between the Images, red Karolina Pahlén, Xposeptember, Stockholm 2009.

”All Monsters Must Die – Gojira’s children goes to North Korea”, Cabinet Magazine. Issue 35 2009, USA (together with Fredrik Ekman)

“Omtänkande genom videoessä” /”Re-thinking through video essay”, Art Monitor, No 6 2009

“Laganda”, Expressen, 1/6 2009

“Ur fas med folket”, Expressen 10/3 2009

“Efter ord”, in Oscar Guermouche, Sent Items, Bokbål Förlag 2009

“En annan ordning”/”Another Order”, Konsthall C 2008

“Paradise Found – Digging up Damanhur”, Cabinet Magazine No 30, Summer 2008

“Talk Talk”, I Method, Geist No 11, 12, 14 2008

”Foreign Accent Syndrome”, OEI nr. 33-34-35, 2007

”Long live the Storyteller”, Metronome (Documenta 12 Magazines) 2007

”Konstnärlig forskning”, Göteborgsposten 7/8 2006

”Satelliter”, Yout, No 2, Kulturhuset, Stockholm 2006

”Eva-Lena Says” Norberg, Västmanland-Bergslagen-Sweden-Scandinavia-27 July 2006. At Lunchtime, Hollybush Gardens/Åbäke, London 2006 (catalogue/magazine)

”De besvikna och förorättade”, Aftonbladet 27/7 2006

”In the Midst of Nature”/”Mitt i naturen”, essay for an artist book Björn Larsson, Journal Förlag 2006

”Texst”, förord till antologin Texst, Konstfack 2005

”Om – några slogans om konstens natur”, katalog till Norrköpings konstmuseum i samarbete med Riksutställningar, Norrköpings Konstmuseum 2005

”Jag kom till avdelningen…”, OEI No 18/19/20/21, Textkonst, visuell poesi, konceptuellt skrivande 2004

”Another Voice”, text till utställningskatalogen ”Reshape” på Venedigbiennalen, IASPIS, Stockholm 2003.

”The Disappointed and Offended”, Cabinet Magazine, issue 7, Summer 2003.

”A life without secrets”, utställningstext till ”Populated”, IASPIS, Konstakademin, Stockholm 2002.

”Konsten möter forskningen”, text till Konstfacks utställning under Forskardagarna, Aula Magna, Stockholms universitet 2001.

”The soil eaters”, Cabinet Magazine, issue 3, Summer 2001.*

”Refraction”, i antologin We are all normal (and want our freedom) – a collection of nordic artists writing, red Katya Sander & Simon Sheikh, Black Dog Publishing Limited, London 2001.

”Psychocivilisation and its discontents, Cabinet Magazine, issue 2, Spring 2001.*

”Naturligt lärande”, text i katalogen till utställningen Tänk om, Telemuseum, Stockholm 2001.

”Sam Samore”, M- Moderna Museets tidskrift, nr 1 2001.

”Mannen som ville ta över hjärnan”, Dagens Nyheter, 28/5 2000.*

”Konst på bio”, katalogtext tillsammans med Martin Petéus, 1998.

”Refraktion – anteckningar om gränsen mellan människor och konst”, i antologin Brytningstider (Atlas förlag 1998) publicerad i samband med utställningen med samma namn på Norrköpings konstmuseum 1998.

”Lita på mig”, samtal med Pål Hollender, Tidskriften Index, nr 3 1998.

”On Kawara”, Tidskriften Index, nr 2 1998.

”Dubbelgångaren – mimesis förkroppsligad”, Tidskriften Index, 1 1998.*

”Patrik Karlström”, BLM, nr 1 1997.

“Att lägga ihop ett och annat“, (katalogtext till utställningen The Conspiracy, Aten, Thessaloniki, Uppsala och Umeå) 1997. Utgivare: Uppsala Konstmuseum.

“Familjen F“, (katalogtext till Maria Johanssons utställning Botkyrka Konsthall) 1997.

“Predikamentet“, (text till utställning på Galleri Roger Björkholmen), Stockholm 1996.

“Det mentala tonårsrummet“, Tidskriften Index, nr 2 1996.*

“Icke-konst som konst som icke-konst“, Tidskriften Index, nr 1 1996.

“Det typiskt generella“ (om Hans Peter Feldmans konst),Tidskriften Index, nr 3-4 1995.

“Bildbevis“, Tidskriften Index, nr 2 1995.

“Atavism“, Tidskriften Index, nr 1 1995.*

“Wolfgang Tillmans“, Tidskriften Index, nr 1 1995.

“Två män och ett får“ (om Annika Erikssons konst), Tidskriften 90TAL, nr 14 1995.

“Att komma från många olika håll“ (Om Erik Beckmans texter) Tidskriften 90TAL, nr 13 1993.

“Känslostockningen“ - om resor i forna DDR, Tidskriften 90TAL, nr 12 1993.

“Den anonyme fotografen“,Tidskriften 90TAL, nr 11 1994.

“Carl Johan Erikson“, Tidskriften 90TAL, nr 10 1993.

“Den dåliga smakens storhet“, Tidskriften 90TAL, nr 9 1993.

“Ebba Matz“, Tidskriften 90TAL, nr 8 1993.

“Bergtagen“, katalogtext till utställning med samma namn på Galerie Vitox & Zylberman, Paris, Galleri Index, Stockholm samt Norrköpings Konstmuseum 1993.

“I trakten av...“, katalogtext till utställningen Rum mellan rum, Moderna Museet, Stockholm, 1992.

Om “Design Discourse“, Tidskriften 90TAL, nr 7 1992.

“Ljuset runt pannan“ (samtal med Pierre & Gilles), Tidskriften 90TAL, nr 5/6 1992.

“ Maria Lindberg och Ann Sofi Sidén“, Tidskriften 90TAL, nr 2/3 1991.

“Galleriet: Hobby och hägrar“, Dagens Nyheter, 9/11 1991.

“Om bilden av skriften – och skriften som bild“, Aftonbladet 14/4 1991.

“Pojken med skiddressen“ (novell), Tidskriften 80-tal, nr 2 1989.

“Den förstörda fotbollsmatchen“ (novell), Bonniers Litterära Magasin, nr 3 1989.

* Tillsammans med Fredrik Ekman