Books/Böcker

Publicerade artiklar och essäer i urval

Orienterarsjukan (2001)Magnus Bärtås
Fredrik Ekman

 

Innanför cirkeln (2005)
Bokförlaget DN

I Innanför cirkeln vill vi berätta om sammanslutningar och grupper som symboliskt eller fysiskt dragit upp en gräns mot omvärlden. Som ett magnetiskt centrum hos dessa grupper finns en kraft, tänker vi oss, en kraft som uppstår av känslan att gemensamt bära på en oerhörd hemlighet.
Den kurdiska minoritetsgruppen yezidierna ser sig som ett eget folk direkt härstammande från Adam. De gifter sig aldrig med utomstående och dyrkar den hemlighetsfulle påfågelsängeln, identisk med Lucifer. Trots århundraden av förföljelser stämplade som djävulsdyrkare, har de behållit många av sina föreställningar även om myterna numera i lika hög grad faller tillbaka på västerländska antropologers och upptäcktsresandes berättelser som de egna traderade berättelserna. Även new age-gruppen damanhurianerna som bosatt sig i de italienska alperna, ser sig som ett eget folk. Deras gemenskap vilar på ett underjordiskt byggnadsverk, ett tempel i fem våningar som materialiserar en gurus visioner om forntida religioner. I templet, som är uppfört i lönndom och idag är en av världens största underjordiska byggnader, förenas religiösa riter, science fiction och rollspel. Medborgarna i gruppen har utropat Federationen Damanhur och har en egen valuta, växlingsbar med Euron. Deras politiska gren får allt större inflytande i alpdalen och nya proselyter från hela världen strömmar till vill bli en del av Det andliga folket.
Det sista ”essäreportaget” i denna bok handlar om Emanuel Swedenborgs efterföljare. Genom att följa swedenborgianismens företrädare ända in i vår tid skapas en berättelse om alkemiska experiment, utopiska planer på samhällsbyggen, antikolonialistiska upprop och frihetliga idéer i samklang med franska revolutionens basuner. De oerhörda anspråk och löften som fanns inbäddade i Swedenborgs texter kom att fångas upp av och inspirera konstnärer, författare och vetenskapsmän, men krympa ihop i en fåtalig religiös spillra som i vissa fraktioner övergått till ockult rasmystik.
I de tre essäerna graviterar resonemangen och referenserna mot frågor som rör den utstötta esoteriska traditionen (parallell med den ”stora” traditionen), berättandets och myternas sammanhållande kraft och inte minst hur gruppidentitetens makt riktar in sig på språk och kropp (utseende). Metoden är resereportage, essä, intervju, forskning – en horisontell undersökning som tillåts förgrena sig. De långväga resorna går till Armenien, Turkiet, Irak, Italien, St Croix (Västindien), de mer närliggande besöken görs hos en Swedenborgspräst på Hornsgatan och hos Robert i Gröndal. Robert är i färd med att på att sätta upp ”Porgy & Bess” och får, till sin egen förvåning, tips och instruktioner från den andra sidan.

Läs förordet till boken Innanför cirkeln: ”The Kristet utseende”.